Alles verliep soepel en de invulling van het programma was perfect


Covid garantie

Covid-19 Garantie

Sinds het uitbreken van Covid-19, begin 2020, is er veel veranderd in de reiswereld. Zakelijke groepsreizen van Wens Business Events, nader te noemen WBE, werden geannuleerd vanwege het sluiten van de (ski)gebieden of door reisbeperkingen. Er waren ook organisaties die uit angst, voor de impact op hun bedrijfsvoering als een groep medewerkers besmet raakt met het virus, zelf hebben besloten om hun reis te annuleren. Vele vouchers werden uitgegeven om een passende oplossing te bieden, echter horen wij steeds vaker “ik word een beetje voucher-moe”.
WBE ontvangt veel vragen over de impact van Covid-19 op toekomstige boekingen. Waarbij er één centrale vraag is: “Krijg ik mijn geld terug als ik nu boek en mijn vakantie niet door kan gaan wegens Covid-19?”.

De goede relatie die WBE heeft met haar leveranciers, heeft ertoe geleid dat zij bereid zijn om een uitzondering te maken op hun standaard annuleringsvoorwaarden. WBE is er trots op om als eerste in Nederland een “Covid-19”-garantie te kunnen aanbieden, die u verzekert van het volgende:

100% geld terug, als uw reis niet door kan gaan!

De “Covid-19”-garantie van WBE is van toepassing op situaties waarbij WBE de overeengekomen diensten, zoals omschreven in de boekingsbevestiging, niet kan nakomen door de directe gevolgen van Covid-19.

 

Waarop is de garantie van toepassing?

 • De garantie geldt voor zakelijke groepsreizen die afgesloten zijn bij WBE;
 • De garantie geldt voor alle reizen waarbij een hotel dient als accommodatie voor het reisgezelschap;
 • Voor andere accommodaties en/of vervoer gelden afwijkende bepalingen. Zie extra's
 

Waarop is de garantie gebaseerd?

 • Op de gegevens die bij het afsluiten van de garantie aan WBE zijn doorgegeven en staan vermeld op de boekingsbevestiging.
 

Wanneer gaat de garantie in?

 • De garantie begint op de datum waarop de aanbetaling voor de reis, inclusief de vergoeding, is ontvangen;
 • Dit is nooit eerder dan het moment waarop de garantie is afgesloten.
 

Wat kost de “Covid-19”-garantie?

 • De vergoeding bedraagt €20,- per persoon en kan alleen afgesloten worden voor het gehele reisgezelschap;
 • De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal personen welke vermeld staan op de boekingsbevestiging;
 • Indien een vereist minimum bezetting geldt voor een accommodatie, welke hoger is dan het daadwerkelijke aantal geboekte personen, wordt de minimum bezetting gebruikt ter berekening van de vergoeding.
 • Op het moment dat er personen toegevoegd worden aan het reisgezelschap, neemt de vergoeding evenredig toe.
 

Wanneer moet de vergoeding betaald worden?

 • De vergoeding moet altijd volledig betaald worden, samen met de aanbetaling. Wordt de volledige vergoeding niet op tijd voldaan, dan is geen recht op schadevergoeding. WBE is niet verplicht om hiervoor een betalingsherinnering te sturen;
 • In het geval de volledige vergoeding niet binnen de betaaltermijn wordt voldaan, dan wordt het recht op schadevergoeding hersteld één dag na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Schade die zich heeft voorgedaan in de periode dat het recht op schadevergoeding was vervallen, is niet gedekt.
 • Bovenstaande uitgangspunt geldt ook voor het niet tijdig voldoen van de vergoeding die verband houdt met aanpassingen in het reisgezelschap.
 

Voor welke periode geldt de garantie?

 • De garantie is geldig gedurende de volledige periode voorafgaande aan de reis en eindigt op de eerste dag van aankomst in de accommodatie;
 • Indien een factuur voor een reissom en/of vergoeding niet wordt voldaan, binnen de daarvoor gestelde termijn, vervalt het recht op schadevergoeding.
 

Wanneer is er sprake van schadevergoeding?

 • Er is sprake van schadevergoeding als er op de dag van aankomst lokale beperkingen gelden, die leiden tot het niet kunnen nakomen van de diensten zoals omschreven in de overeenkomst;
 • Er is geen sprake van schadevergoeding als er binnen 24u een vergelijkbaar alternatief wordt aangeboden, na het vaststellen van de lokale beperkingen die leiden tot het niet kunnen nakomen van de overeengekomen diensten door WBE.
 

Hoe wordt de schadevergoeding vastgesteld?

 • Op de website van de desbetreffende autoriteiten dient expliciet vermeld te staan dat de toegang tot het gebied waar de accommodatie zich bevindt, wordt ontzegd.
 

Wat is de hoogte van de schadevergoeding?

 • De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de impact die de beperkingen hebben voor de gehele groepsboeking;
 • De hoogte van de schadevergoeding is beperkt tot het maximum van de totale reissom, welke in verband staat met de accommodatie gerelateerde kosten.
 

Wanneer wordt de schadevergoeding voldaan?

 • De schadevergoeding wordt binnen tien werkdagen voldaan, wanneer het bewijs is geleverd dat er recht is op een schadevergoeding;
 • WBE heeft het recht om het voldoen van de schadevergoeding uit te stellen, als er sprake is van een dispuut en/of overmacht. WBE informeert de contactpersoon hierover binnen tien werkdagen na het moment van schade.
 

Wat valt er onder de garantie?

 • De garantie geldt voor hetgeen vermeld staat op de boekingsbevestiging;
 • Indien er een verzoek is om een aanpassing te doen, welke invloed heeft op de “Covid-19”-garantie, dan worden deze pas effectief na een schriftelijke bevestiging, inclusief de ingangsdatum, vanuit WBE.
 

Kan een schadeclaim verjaren?

 • Een verzoek tot schadevergoeding dient binnen 10 werkdagen na aankomst te worden voldaan, hierna vervalt het recht op een schadevergoeding.
 

Wat gebeurt er als de schade ook ergens anders geclaimd kan worden?

 • Er wordt niet overgegaan tot het vergoeden van schade, als de schade volgens een wet of verzekering al wordt vergoed.
 

Wat gebeurt er als er wetswijzigingen zijn, die een impact kunnen hebben op deze “Covid-19”-garantie?

 • Indien er wetswijzigingen zijn die de inhoud, toepassing en/of gevolgen van deze “Covid-19”-garantie kunnen beïnvloeden, dan behoudt WBE zich het recht voor om de overeenkomst éénzijdig op te zeggen. De vergoeding die voldaan zijn worden in dat geval gerestitueerd.
 

Later bijboeken van Covid-19 garantie?

 • Covid-19 garantie moet in principe aangegeven worden bij de boeking en de kosten dienen bij de aanbetalingen te worden voldaan.
 • Ook kunt u na uw boeking een aanvraag doen voor het afsluiten van onze unieke Covid-19 garantie.
  In plaats van 100% cash back, geldt voor de verlate afgesloten Covid-19 garantie een aangepaste uitkering van 50% cash back en 50% voucher.
 

Welk recht is van toepassing?

 • Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Wens Business Events van toepassing, alsmede het Nederlands recht.


 

Extra’s:

Vervoer

Voor vervoer kan ook een “Covid-19”-garantie afgesloten worden. In aanvulling op bovenstaande uitgangspunten, geldt voor vervoer:

 • Meetmoment is één uur voor officieel vertrek, zoals weergegeven op de reisbescheiden;
 • Indien het gezelschap niet collectief reist, gelden afwijkende richtlijnen;
 • Vergoeding bedraagt 5% van de vervoersgelden.

 

Chalet-reizen

Voor chalets kan ook een “Covid-19”-garantie afgesloten worden. In aanvulling op bovenstaande uitgangspunten, geldt voor chalets:

 • Indien er sprake is van vastgestelde schade, dan heeft het reisgezelschap een keuze uit de volgende vormen van compensatie:
  • 100% van het schadebedrag wordt gerestitueerd in de vorm van een voucher;
   of
  • 80% van het schadebedrag wordt teruggestort.

 

img-2788-1

Kan ik helpen?